Dynamicky sa rozvíjajúci automobilový priemysel na Slovensku a Česku má priaznivý vplyv na rozvoj strojárstva a ďalších priemyselných odvetví, ako i na rast ekonomík oboch krajín.

Ukazuje sa, že tomu nebude inak ani v najbližších rokoch. Čo na Slovensku a v Česku donedávna chýbalo, bol vhodný špecializovaný zdroj informácií. Denníky a iné médiá uverejňujú rôzne správy o hospodárstve i priemysle, no neexistoval zdroj, ktorý by pravidelne a v primeranej lehote prinášal čo najkomplexnejší prehľad informácií pre tých, ktorí sú súčasťou automobilového priemyslu alebo sa ňou chcú stať. Práve tento nedostatok chce Automotive Engineering Journal odstrániť.

Automotive Engineering Journal - prvý dvojmesačník o automobilovom priemysle, strojárstve na Slovensku a v Česku (náklad 12 000 výtlačkov) - prináša informácie o smerovaní automobilového priemyslu a zároveň zachytáva dianie v spolupracujúcich priemyselných odvetviach a hospodárstve.

Pravidelne, minimálne na 80 stranách, prináša informácie reagujúce na potreby trhu a možnosti, ktoré ponúka, o technológiách, produktoch a službách, pokúša sa definovať problémy a hľadať možné riešenia, informuje o vedecko-výskumnej činnosti a implementácii jej výsledkov do prace, o vytváraní podmienok pre rozvoj znalostnej ekonomiky. - to všetko prináša AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL

Odborné články od renomovaných odborníkov, analýzy, reportáže či rozhovory na aktuálne témy i prezentácie firiem sú spracované tak, aby priniesli užitočné informácie pre vrcholový a stredný manažment firiem, školstvo, odbornú i laickú verejnosť. Distribúcia časopisu je zabezpečená viacerými distribučnými kanálmi.

Bezplatne je časopis distribuovaný direct mailom priamo riaditeľom a manažérom firiem v automobilovom priemysle, strojárstve a spolupracujúcich priemyselných odvetviach na Slovensku, v Česku a v Európskej únii i vystavovateľom na významných veľtrhoch.

Ďalšia časť nákladu je distribuovaná prostredníctvom klasickej predajnej sieti. Pravidelné rubriky: Trendy, Aktuality a zaujímavosti, Výroba automobilov - materiály a technológie, Stroje a zariadenia, Tribológia a tribotechnika, Informačné technológie, Automatizácia a robotizácia, Veľtrhy, výstavy a konferencie, Logistika a produktivita, Financie, granty a eurofondy, Ekológia, Alternatívne pohony a Ekonomiky sveta

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.